I et brev 5. juni klagde Bergen kommune til driftselskapet Totalreform. I brevet påpekte de at flere av punktene i en avtale de har med Totalreform ikke følges godt nok opp.

Avtalen mellom Bergen kommune og Totalreform er svært omfattende, og omhandler alt fra kvalitetskrav på varene som selges, profilmanual og selve driften på Torget. I brevet la kommunen ved flere bilder som skulle dokumentere at avtalen ikke ble overholdt.

— Feil fremstilling

I et brev som ble sendt til kommunen 19.juni svarer direktør i Totalreform, Hans Petter Reed Skagen, på kritikken. På flere punkter forteller han at Totalreform har gjort nødvendige grep for å påse at avtalen med kommunen holdes. Men direktøren hevder også at tidspunktet kommunen tok bildene for å dokumentere manglene er ugunstig; blant annet reagerer han på tidspunktet kommunen har tatt bilder av parkerte biler på torget.

— Som det fremgår av tidspunktet hvor bildene er tatt bærer parkeringen preg av å være gjort i forbindelse med nedrigging av salgsbodene. I så fall blir det feilaktig å fremstille dette som parkering, men mer riktig å fremstille dette som varetransport, skriver Skagen.

Tegner et feil bilde

Videre sier Skagen i Totalreform at det alltid vil være forhold som man kan ta tak i og forbedre på et levende torg.

— Vi finner det dog riktig å påpeke at de første bildene som er vedlagt deres brev kan tegne et feil bilde av hvordan situasjonen på torget er. At det ligger presenninger på torgflaten som ikke er pent brettet sammen kl. 08.24, 36 minutter før åpningstid må man kunne påregne all den tid virksomhetene da rigger opp sine salgsboder.

Totalreform fikk også kritikk for at det var utstyr som ikke var tildekket av plastdekke og pressenninger. Totalreform sier det skyldes feilleveranser fra leverandøren.

Diskuter saken under: