• (1/4)
    PATRULJERER: Onsdag ligger fortsatt 28 år gamle «West Alpha» til testing utenfor Ølensvåg. Riggen skal benyttes i en omstridt prøveboring i Karahavet nord for Sibir. I bakgrunnen, noen kilometer unna riggen, skimtes kystvaktskipet «K/V Bergen». Bildet er tatt tirsdag. FOTO: Håvard Vestbø, RiVest.no

Greenpeace stimet forbi riggen

Men kystvakten passer fortsatt på «West Alpha», som etter planen skal drive leteboring i Karahavet.