— Jeg vil ikke kalle det frykt. Men vi er redde for hva som vil skje med eiendommene våre. Og om vi skal stikke oss på sprøytespisser når vi jobber i hagen, sier Stein Unger Hitland.

Han var en av de første naboene som kom da Mottaks- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) på Wergeland åpnet offisielt klokken 12.00 i dag.

Inviterte

Både naboer og næringslivet i området var invitert til åpning og omvisning.

Hitland roser et flott bygg og et bra tiltak. Men han er også usikker på konsekvensene for nabolaget. Derfor blir det ikke noe lang ferie på ham, borte fra huset som ligger rett over veien for MO-senteret.

— Jeg vil holde meg i nærhet av huset mitt i sommer, sier Hitland.

Full forståelse

— Det har vi full forståelse for. Vi ønsker å ha dialog med naboene og de kan ta kontakt med oss når som helst. Det vil også bli møter med naboene senere på sommeren, sier avdelingsleder Camilla Fonnes Haaland ved MO-senteret på Wergeland.

Hitland har i 18 måneder fulgt en LAR-bruker gjennom en dokumentarfilm han lager og har selv sett hvor vanskelig det er for dem som har falt utenfor.

VISER FREM: Avdelingsleder Camilla Fonnes Haaland forteller hva rommene skal brukes til. Leif Jarle Theis og Jan Henrik Kismul fra Kirkens Bymisjon hører etter sammen med Wenche Haga fra Stiftelsen Bergensklinikkene og Anne Vikan fra ungdomsteamet ved Avdeling for rusmedisin.
ROAR CHRISTIANSEN
SPENT: Stein Unger Hitland er engstelig for hvordan det blir å bo på Wergeland nå, men synes det er bra at rusavhengige får hjelp. I går så han seg om i den nyoppussede lokalene.
Roar Christiansen

— Det er tungt å se på hvordan mange av dem har det. Og jeg synes det er flott at folk får den hjelpen de trenger. Men når det gjelder nabolaget så vil jeg gjerne være tidlig ute og se dette an. Jeg er fortsatt litt usikker på hva dette blir, sier Hitland.

Mange gjester

Akkurat klokken 12.00 sto gjestene i kø for å gratulere og overlevere blomster til de som skal drive MO-senteret på Wergeland. Aller først kom representanter for Stiftelsen Bergensklinikkene og Avdeling for rusmedisin, etterfulgt av Bymisjonen.

— Vi har hele tiden tenkt at dette er veldig riktig. Dette er veien å gå, og vi håper vi kan samarbeide godt i tiden fremover, sier daglig leder Leif Jarle Theis i Kirkens Bymisjon.

Ved oppstart skal senteret ha åpent klokken 09- 14 i ukedagene. Seks årsverk er satt av til å gjøre jobben. Etter hvert skal de også åpne på kveldstid og på lørdager.

— Tilgjengeligheten er viktig, så vi utvider tilbudet etter hvert, sier Beate Sørebø, enhetsleder for psykisk helse og rustjenester i Årstad bydel.

Skal motivere

MO-senteret på Wergeland skal være et motivasjonssenter for dem som vil fylle dagene med aktivitet.

— Vi skal ha fokus på veien ut av rus, der vi skal være støttespillere for utdanning, praksisplasser og skole, sier Haaland.

Til åpningen var det også invitert brukere, men ingen var der rett etter åpning. For å folk til å bruke sentrene skal kommunen jobbe aktivt med å informere om MO-tilbudet i Nygårdsparken og Vågsbunnen.

Usikkert hva som skjer

Politiet tok også turen for å gratulere med åpningen på Wergeland.

— Dette er et viktig bidrag til å bedre situasjonen for de rusavhengige i Nygårdsparken. Om det blir en økt ordensproblematikk her oppe vet vi ikke. Vi vet heller ikke hva skjer med miljøet når Nygårdsparken stenger i august. Vi må se an hvordan dette utvikler seg, sier Olav Valland, stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon.

I dag åpnet også Mosenteret på Nesttun. Strax-huset er det tredje MO-senteret i Bergen.