— Legens oppgave er å hjelpe, lindre og trøste - ikke å ta liv, sier Svein Aarseth.

Han er leder for rådet for legeetikk i Den norske legeforening, og de er svært tydelige på sitt standpunkt i saken.

— Man snakker om barmhjertighetsdrap og bruker gjerne andre forskjønnende ord, men vi snakker jo rett og slett om å ta livet av et menneske. Det er jo det man gjør. Det er ikke legeforeningen for, det er uakseptabelt. Det at dette er mennesker som vil dø innen kort tid, forandrer ikke det, sier han.

Aarseth sier at de respekterer et menneskes synspunkt og meninger i forhold til sitt eget liv, men poengterer at man her ber om at andre skal gjøre noe legeforeningen ikke synes er akseptabelt.

— Og det er ingen tegn på at det synspunktet vil endres, sier han.

Det finnes flere grunner til at de finner dette vanskelig. Dersom dette blir innført kan flere som ellers ikke ville vurdert dødshjelp, plutselig be om det.

— Svake og syke mennesker kan jo føle at de er til byrde, og av den grunn ønske aktiv dødshjelp, sier han.

Han tror at dette er et tema som vil bli debattert mye fremover.

— Frykter dere at dette skal bli lovlig?

— Mange leger frykter det. Det å skulle være et slags redskap for samfunnet i en slik sammenheng vil jeg som lege mislike sterkt. For er det egentlig en leges oppgave å drepe folk?