• LÆRTE Å LYTTE TIL KROPPEN: I flere år var livet til Vibekke Fausa preget av stress, utbrenthet og depresjon. Yoga og mindfulness lærte henne å ta kroppens signaler på alvor. I dag har hun sluttet i jobben som siviløkonom og driver sin egen virksomhet fra hjemmekontoret. FOTO: EIRIK BREKKE

Tar tiden tilbake

Vibekke Fausa var utslitt og deprimert før hun begynte å praktisere mindfulness. Metoden brukes i behandlingen av sykdommer og stress.