• FREMDELES PRESS: Bergen opplever fremdeles etterspørsel i boligmarkedet. Spesielt etter små, sentrale boliger. FOTO: Carl Martin Norby

Boligprisene demper seg

Men Bergen har fremdeles høyere tempo enn de andre store byene i landet.