• ÅPNING: Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa mana folk til å halda fartsgrensa i den lange og rette tunnelen. FOTO: ARNE HOFSETH

Farvel med Skjervet

Hårnålssvingane på riksveg 13 ved Skjervefossen i Granvin vart i dag stengt for vinteren.