• ENKLERE SPRÅK: I følge Johan Giertsen er nynorsk et enklere språk enn bokmål. - Man kommer nærmere leseren når språket er enklere, det er viktig i alle typer tekster, sier han.

Gir nynorsk rett

Juridiske tekster blir bedre på nynorsk, mener bokmålsmann og professor Johan Giertsen. Og han får støtte fra mange.