• AVSKJEDSSAK: Dommer Tor Bertelsen (til h.) møtte med sin advokat Sigurd-Øyvind Kambestad i Oslo tingrett onsdag.

- Alvorlig tvil om virkelighets-oppfatning og dømmekraft

Umulig for Tor Bertelsen å fortsette som dommer, mener regjeringsadvokaten.