Politimannen som anklages for å ha lest om overgrep mot barn vedtar boten på 15.000 kroner

– Nå er det opp til politimesteren å avgjøre om mannen mister jobben eller ikke, sier forsvarer Vegard Austgulen.

- HAN KJEMPER FOR JOBBEN: Vegard Austgulen forsvarer den siktede politimannen. – Vi skal bevise at dette ikke er nok for å bli avskjediget som politimann. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Onsdag ble det klart at Sør-Vest politidistrikt har avsluttet etterforskningen mot den bergenske politibetjenten i kjølvannet av den mye omtalte Dark Room-etterforskningen.

Politimannen ble siktet i november etter straffelovens paragraf 311 for å ha lest noveller som viste fremstilling av overgrep mot barn helt ned i femårsalderen. Politimannens navn dukket opp i etterforskningsmateriale i kjølvannet av at sønnen til politimannen ble pågrepet og etterforsket samme måned.

Forelegget er satt til 15.000 kroner og forsvarer til politimannen, Vegard Austgulen, sa til Bergens Tidende i går at han ville rådgi klienten sin å vedta boten.

– Klienten min kommer til å vedta forelegget og dette sendes inn over helgen, sier Austgulen.

– Må vurdere å oppheve suspensjonen

– Nå er det opp til politimesteren å bestemme om suspensjonen kan oppheves. Dersom han mener at det fremdeles er grunnlag for å fortsette denne, blir dette sendt videre til ansettelsesrådet, sier Austgulen.

Austgulen mener politimannen har tatt en riktig avgjørelsen om å vedta et moderat forelegg i en moderat sak.

– Dersom ansettelsesrådet vurderer å avskjedige klienten min for dette, kommer jeg til å finne flere eksempler på praksis på tidligere og verre forhold som ikke har ledet til avskjedigelse, sier Austgulen.

Han mener det ikke kommer til å være noe problem å finne eksempler fra politietaten og domstolen som belyser hvor mye som skal til før en avskjedigelse.

Les også

Politimann fra Bergen får 15.000 kroner i forelegg - anklages for å ha lest tekster om overgrep mot barn

– Klar for å vise seg tilliten verdig

Forsvareren sier at selv om det satt dypt inne for politimannen å vedta boten, ser han nå fremover.

– Å vedta forelegget satt dypt inne hos ham. Klienten min vet at dersom han gjorde dette, er det folk i omgivelsene som kommer til å tenke at dette er det samme som å komme med en erkjennelse. Det er det ikke, sier Austgulen.

Austgulen sier også at dette har vært en stor påkjennelse for politimannen og hans familie og at han nå er klar for å legge dette bak seg.

– Han anser seg som ikke straffskyldig og er klar til å begynne i arbeid igjen og vise seg tilliten verdig. Dette er ikke en slagen mann, sier Austgulen.

Opp til politimesteren og ansettelsesrådet

– I statlige etater har ikke arbeidsgiver alene makten til å beslutte ansettelser, suspensjoner eller avskjedigelser. Derfor har man ett eller to råd som rådgir arbeidsgiver i slike saker, sier Gry Berger, jurist i Politiets Fellesforbund.

Hvert politidistrikt har et ansettelsesråd. Saksgangen er at når arbeidsgiver, her politimesteren, har vedtatt en innstilling om suspensjon eller avskjed, sender han eller hun dette inn til rådet.

– Her er det rådets oppgave å ettergå om arbeidsgiver har godt nok grunnlag til å innstille som han/hun gjør. Hva den andre parten gjelder, må parten legge frem dokumentasjon og forklaringer for arbeidsgiver, som kvalitetssikres av ansettelsesrådet, seier Berger.

Dersom en eller flere i ansettelsesrådet er uenige med arbeidsgivers innstilling, blir saken anket opp til et sentralt ansettelsesråd.