• SE TORSKEN: Torsken håves opp for prøvetaking etter seks uker i bur på bunnen utenfor Kollevåg. Fisken som var utplassert nærmest det gamle bossdeponiet var påvirket av miljøgiften PAH. FOTO: Tor Høvik

Finner miljøgift i torsk ved gammelt bossdeponi

Torsken ble plassert i bur nær den gamle bossfyllingen i Kollevåg på Askøy. Seks uker senere var de påvirket av miljøgift og i skralere forfatning.