Gir Helse Vest kniven på strupen

Det nye styret i Helse Stavanger med klart ultimatum til Helse Vest på dagens styremøte,