Nytt hjerteregister skal til Bergen

Hjertelidelser er den største folkesykdommen i Norge i dag. Et nytt og nasjonalt register for hjerte- og karsykdommer skal gi pasientene bedre og mer likeverdig behandling.