Barnehagetrøbbel etter NAV-rot

Flere barnehager har pengeproblemer fordi NAV er så sein med å betale ut sykelønn. Småstrilane barnehager på Sotra venter på hele 675.000 kroner.