Fengslet i fire uker

De tre besetningsmedlemmer som hadde promille da de skulle fly fra Flesland mandag er fengslet i fire uker. Kapteinen hadde 1,1 i promille.