Kjente ikkje til kollektivkrangel

Bergen kommune er redd for at kollektivtrafikktilbodet vil bli svekka, og at ordninga med lik takst for alle kan forsvinne.