Klaga på støy i ni år

Høyanger (bt.no): Etter å ha klaga over støy frå utestaden i ni år, har naboane no fått fullt medhald. Likevel har drifta av restauranten halde fram.