Færre tek bybussane

Politikarane vil ha betre kollektivtilbod i og rundt tettstadene. Men færre løyser billett på dei to bybussane i Sogn og Fjordane.