Statsadvokat henla Sotra-saken

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve henla overgrepssaken fra Sotra i 1999.