Beskutt av Heimevernet

Da Mesta-arbeideren Nils Vårdal stoppet bilen i tunnelåpningen, ble han beskutt med rødfis av lokale HV-soldater.