Bonden som ikke ville melke

Geir Styve har konstruert noe så spesielt som en hestelortsprettert for å melke staten for tilskuddspenger.