• KØKNEKKEREN: Denne elleve år gamle illustrasjonen viser Nyborgtunnelens utløp mellom Gullgruven og Åsane senter. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Folkemøte om køer i Åsane

Nå kan du få svar på trafikkspørsmål i Åsane.