Gårdsdyr sultet i hjel

Dyreplager dømt til fengsel.