Tørrskodd i vanntunnel

Ulriken har fått en ny spaservei - inne i fjellet. Om ett og et halvt år fylles deler av veien med vann. 20.000 billass med stein er kjørt ut for å sikre byens innbyggere bedre vann.