Pengebingen på Sotra

Fjell kommune gikk med 37 millioner kroner i overskudd i fjor, og har nå 280 millioner kroner på bok. — Det ligger i strilekulturen å være nøktern, sier ordføreren om rekordoverskuddet.