Ser bort fra brødreutsagn

Observasjonen til to de brødrene som fortalte at de så en kvinne de mener var Dung, er nå lagt bort av politiet.