Visjonen, viljen og byutviklinga

Politisk vilje til styring har prega bybygginga i byar som dei seinare åra har gjennomført vellukka omforming av tidlegare industriområde.