Røykutvikling i tunnel

Politiet fikk melding om at det veltet røyk ut av Halsnøytunnelen.