Utrykning til sjøbod

Røyk fra dieselmotor førte til full alarm.