Gjennomgår Måbødalulykka på nytt

Eidfjord er ikkje redd for å rippe opp i gamle sår. Tjue år etter tragedien er Måbødalulykka igjen tema.