Advarer mot sjømat fra Høyangsfjorden

Mattilsynet fraråder folk å spise en del sjømat fra Høyangsfjorden i Sogn og Fjordane, etter at nye prøver viser fortsatt høyt innhold av blant annet bly og kadmium.