Kraftfôrbil utfor vegen

Bilen frå Felleskjøpet velta i ein sving på E16 mellom Voss og Vinje.