Vil presse Jens til sykehjemsgaranti

Kamp for de eldre krever lovfestet rett til sykehjemsplass. Helga Sellevold mener lovfesting av barnehageplass også må få følger for eldres rettigheter.