Krev svar på tankinnhald

Statens Forureiningstilsyn (SFT) ber Vest Tank gjere greie for innhaldet i slammet som var i tanken som eksploderte i Sløvåg.