Men sjåføren bare durte på...

Dekket falt av, men lasten skulle frem.