Straff nytter

Langt færre straffedømte vender tilbake til fengselet nå enn før. For de fleste er ett opphold nok.