Trafikkulykke på E39

Ingen skal være alvorlig skadet.