Til fjells for å gjera seg kjend

Det gror på Hjeltnes gartnarskule både i elevtal og i hagar.