Frykter broregning på mange milliarder

Opplysningsrådet for veitrafikken mener forfallet på broene er i ferd med å komme ut av kontroll.