Milliardordre til tre norske verft

I løpet av juni fikk norske verft bestillinger for skip til en verdi av 5,6 milliarder. Bergen Group BMV er den store vinneren.