Mer utsatt for misdannelser

Barn av kreftsyke menn har 70 prosent høyere risiko for mindre alvorlige misdannelser, enn barn av friske menn.