«Fullt ut forsvarlig opplegg»

Styrer Kjerstin Munkvold ved Midtbygda sjukeheim bekrefter at Bokollektivet er organisert som en sykehjemsavdeling, men viser til kommunaldirektør Finn Strand i Bergen for ytterligere kommentar.