Har gitt flere tusen kvinner krisehjelp

I løpet av én uke i høst ble 1380 personer utsatt for familievold. Gjennom 30 år har Krisesenteret hjulpet tusener i samme situasjon.