SFT meiner det ikkje er helsefare i Sløvåg

Alt i vinter visste Statens Forureiningstilsyn (SFT) om det giftige oljeslammet i Gulen. Dei varsla ikkje fordi dei meiner avfallet ikkje er helsefarleg.