- Ordet "varsler" ble ikke brukt

Helse Bergens direktør Ranveig Frøiland oppfattet ikke møtet i september 2006 som et «varslermøte».