Homoplan for Hordaland

Distriktene trenger homokompetanse, mener LLH. I dag legger de frem en plan for hvordan det kan gjennomføres.