Det står mellom disse to

Den nye skolen og det nye svømmeanlegget på Nygårdstangen blir et av disse to prosjektene. Diskuter forslagene her!