Danielsens USA-tilbud ryker

Danielsen videregående må droppe utvekslingstilbudet i Minnesota for andreklassingene.