Ofrene ba for ransmannen

Den rusede 36-åringen truet med å drepe ekteparet hvis han ikke fikk 250 kroner. Likevel ba ofrene dommerne om at han måtte slippe straff.