Dyrare veg til Hardangerbrua

292 millionar kroner er det lågaste anbodet for tilførslevegar fram til Hardangerbrua. Det er 60 millionar meir enn Vegvesenet hadde vona.